SmartAuto

Telefon: (+372) 5344 4459   Email: Info@smartauto.ee
Ehitajate tee 116, Tallinn, Eesti

Tingimused

  • Sõidukit saab rentida vähemalt 20-aastane üheaastase juhtimisstaažiga isik.
  • Sõiduki rentimisel peab rentnik esitama tema nimel oleva juhiloa. Rentnik kinnitab, et juhiluba on kehtiv ja juhtimisõigus selle juhiloaga ei ole peatatud.
  • Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et Sõidukile kahju tekkimisel on tema omavastutuse summaks 200 EUR ja varguse puhul 15% Sõiduki maksumusest. Rentnik on teadlik, et rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi võib tema vastutus ulatuda ka 100%-ni Sõiduki maksumusest.
  • Rentnik on kohustatud kasutama rendieset hoolikalt, heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele.
  • Lepingu kehtivuse vältel kannab Rentnik Sõiduki juhusliku hävimise või Sõiduki ja selle seadmete kahjustumise riski ning on kohustatud hüvitama kõik kahjud, mida ei ole kindlustusandja hüvitanud Sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.
  • Rendiperioodil tekkinud Sõiduki riketest ja vigastustest on Rentnik kohustatud Rendileandjat viivitamatult teavitama. Lisaks peab Rentnik Rendileandjale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu detailset kirjeldust, kui Rendileandja seda nõuab.
  • Kui rentnik ei tagasta rendieset rendilepingu tähtaja lõppedes või rendileandja poolt rendilepingu ülesütlemise kohta saadetud teatises nimetatud tähtaja jooksul, on rentnik kohustatud rendileandjale tasuma rendieseme kasutamise eest 50 eurot, millele lisandub käibemaks, iga rendieseme tagastamisega viivitatud päeva eest.
  • Autode komisjonimüügi teenus maksab 5% auto müügihinnast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>